Is jouw bedrijf verplicht zonnepanelen te installeren tegen 2025?

Zonnepanelen verplicht voor bedrijven met een hoog elektriciteitsverbruik

Bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 1GWh vallen onder de nieuwe verplichting van de Vlaamse overheid om tegen 2025 een minimum aandeel aan zonnepanelen te installeren. Concreet gaat het om de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit gemeten per EAN afnamepunt. Naar schatting gaat het om ongeveer een 2.500 bedrijven die concreet acties zullen moeten ondernemen om conform te zijn aan de nieuwe verplichting.

Verplichting in verschillende etappes

De overheid legt de verplichting op binnen een drietal stappen. Zo heb je als bedrijf tijd om tegen volgende deadlines in orde te zijn met de nieuwe wet.

 

  1. Tegen 30/07/2025 dien je minstens 12,5Wp / m² dakoppervlakte te voorzien aan zonnepanelen
  2. Tegen 01/01/2030 zal je bedrijf 18,75Wp / m² dakoppervlakte aan zonnepanelen moeten tellen
  3. Uiteindelijk zal tegen 01/01/2035, 25Wp / m² dakoppervlakte bedekt moeten zijn met zonnepanelen

 

Onder bepaalde voorwaarden kan uw bedrijf ook voldoen aan de opgelegde maatregelen door de implementatie van andere toepassingen.

Bedrijven met grote oppervlaktes worden gestraft?

Om te voorkomen dat bepaalde bedrijven een in functie van hun verbruik / dakoppervlakte een aanzienlijke installatie moeten bouwen werden er aftoppingsmaatregelen ontworpen.

Zo is er een aftoppingsmaatregel in functie van de elektriciteitsafname. Zo mag de te installeren zonnepaneleninstallatie beperkt worden tot 35% van de elektriciteitsafname op desbetreffend afnamepunt.

Indien uit de netstudie van de netbeheerder blijkt dat er beperkingen zijn ten opzichten van het distributienet en er een kans is dat de klant zijn geplande installatie niet volledige kan plaatsen, dan wordt de verplichting doormiddel van een aftoppingsregel berekend.

Mijn bedrijf investeerde de afgelopen jaren al in een PV-installatie

Bedrijven die reeds geïnvesteerd hebben in een PV-installatie dienen ook te voldoen aan de opgelegde maatregelen. In vele situaties kan men echter wel de bestaande PV-installatie in rekening brengen binnen het te behalen minimumaandeel.

Het is van groot belang telkens de handleiding omtrent de regelgeving te raadplagen. Deze handleiding werd door het VEKA uitgewerkt en is te raadplegen op de website van de Vlaamse Overheid.

Sancties voor bedrijven die niet voldoen aan de verplichting

Binnen het ontwerpdecreet dat door de Vlaamse Overheid werd opgesteld staat omschreven tot welke geldboetes er kunnen worden geëist van zodra je niet in orde bent met de op dat moment geldende wetgeving. Binnen het ontwerp spreekt men over boetes tot 400€/kWp vermogen dat ontbreekt op het moment van de verplichting.

Om mogelijke sancties te vermijden is het aangewezen tegen de drie vooropgestelde deadlines in orde te zijn met het minimumaandeel, al is het installeren van zonnepanelen steeds een uitstekende keuze, gekoppeld aan een korte terugverdientijd en een mooi financieel rendement.

Een mooie opportuniteit voor uw bedrijf

De nieuwe maatregel die de Vlaamse Overheid in het leven heeft geroepen opent een resem nieuwe opportuniteiten om uw bedrijf te wapenen tegen onstabiele marktsituaties of een nieuwe energiecrisis. Zo zagen we de rendabiliteit van PV-installaties de afgelopen jaren alleen maar toenemen ondanks dat de steunmaatregelen werden afgebouwd tot quasi nul. Tot op vandaag is een PV-installatie nog steeds de goedkoopste manier van stroom produceren dankzij een doorontwikkelde technologie en de opgebouwde expertise van installateurs zoals Eco Technics om de meest duurzame systemen te bouwen.

Verder opent het een hele boel

perspectieven voor uw bedrijf binnen de energietransitie. Zo zullen de komende jaren strategische commerciële batterijprojecten exponentieel toenemen. Kan zelf opgewekte hernieuwbare energie ten volle inzetten om uw fleet aan elektrische bedrijfswagens te voorzien van 100% groene energie.

Eco Technics - Zonnepanelen voor bedrijven Group Thys
Eco Technics – Zonnepanelen voor bedrijven Group Thys

De rol van Eco Technics

Als Eco Technics zijn we met meer dan 18 jaar ervaring in de sector een sterke partner om dit kader mee te bewandelen. Zo adviseren we u graag vrijblijvend over de mogelijkheden om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en werken we op maat van uw onderneming een voorstel uit.

Een doorgedreven technische analyse voorkomt onverwachtse verrassingen en een efficiënte afhandeling van uw turn-key PV-project.

Ook als uw bedrijf de investering zelf niet wenst te dragen kunnen we een 100% OPEX formule aanbieden waarbij we met Eco Technics Invest de investering van het PV-project op ons nemen.

Na een contractuele duur van 10 tot 15 jaar wordt de installatie uw eigendom.

Kortom voor elk bedrijf een oplossing op maat!

 

Bekijk samen met Eco Technics de mogelijkheden!

Bekijk samen met Eco Technics de mogelijkheden tot het installeren van zonnepanelen op uw bedrijf!

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze nieuwste activiteiten en inzichten.